MTI-ja heq nga tregu birrën “Peçko Pivo”

Ministria e Tregtisë ke larguar nga tregu birrën “Peçko Pivo”, pasi siç njofton, subjekti afarist nuk ka pasur faturë të furnizimit e as prejardhjen e produktit.

“Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Kraniqi, ka kërkuar nga Inspektorati i Tregut, që krahas zbatimit të vendimeve të Qeverisë për masat anti-Covid, të luftohet ekonomia informale dhe të mbrohet konsumatori. Në kuadër të kësaj dhe eliminimit të praktikave të padrejta tregtare, Inspektorati i Tregut i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ka ndaluar shitjen e produktit me emërtimin “Peçko Pivo”. Inspektorati pas informatave që ka marrë ka dalë të terren ku ka hasur me një produkt me emërtimin “Peçko Pivo”. Subjektit afarist nuk ka pasur faturë të furnizimit, respektivisht, prejardhjen e produktit në fjalë”, thuhet në kumtesë.

Tutje, theksohet se në pajtim me ligjet në fuqi, Inspektorati i Tregut i ka shqiptuar gjobë materiale dhe ka konfiskuar sasinë e produktit në treg.