Banka Popullore: “Eurostandard Bank” shkon në falimentim

Guvernatorja Anita Angelovska-Bezhoska njoftoi sot se Banka Popullore do të kërkojë procedurë falimentimi për “Eurostandard Bank” nga gjykata.

“Nesër, NB do të paraqesë falimentim në gjykatën kompetente”, tha Bezhoska.

Sa i përket depozitave të individëve, guvernatorja tha se 99.4% e depozituesve do të paguhen brenda afateve ligjore, sipas kushteve të Fondit të Sigurimit të Depozitave sa më shpejt që të jetë e mundur.

“Leja po revokohet për shkak të mosrespektimit të kërkesave ligjore”, shpjegoi guvernatorja.

Pjesa e aseteve bankare në totalin e aktiveve bankare të vendit është vetëm 1.3 përqind, ndërsa për shkak të kësaj, siç tha Bezhoska, stabiliteti i sistemit bankar të vendit nuk vihet në dyshim dhe mbetet i dobët, ai mbetet i qëndrueshëm dhe shumë i kapitalizuar./Telegrafi/