MSH-ja licencon edhe 11 laboratorë privatë për analiza të COVID-19, gjithsej 101

Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar për licencimin edhe të 11 laboratorëve privatë për kryerjen e analizave të COVID-19.

Sipas njoftimit, të gjithë laboratorët do të kryejnë vetëm analiza serelogjike.

Deri më tash, MSH-ka ka licencuar 101 laboratorë për analiza të COVID-19, por vetëm dy prej tyre kryejnë analiza PCR, që llogariten më të saktat dhe të cilat kryhen vetëm edhe në Institutin e Shëndetësisë Publike.