BERZH hap thirrje për grante, mundësi e mirë për bizneset e reja

0
5

Banka Evropian për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka hapur thirrje për grante për bizneset e reja në vendet e Ballkanit Perëndimor. Programi StarVentures i BERZH ofron qasje në financa, mentorim, akses në tregje ndërkombëtare, asistencë teknike, për bizneset që do të përzgjidhen.

Kjo është mundësi e mirë edhe për bizneset në Kosovë.

Për më shumë informata dhe detaje rreth kësaj thirrje klikoni në linikun: https://kastori.net/listim/ebrd-venture/