A e dini se mund të ankoheni online nëse ju shkelen të drejtat si konsumator?

Të gjithë qytetarët që mendojnë se u janë shkelur të drejtat si konsumator kanë mundësi që të ankohen në Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorëve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë (MTI).  

Ankesat mund të bëhen edhe online.

Krejt çka duhet të bëni është të klikoni në linkun më poshtë dhe të shtypni ne kolonën “ANKOHU”.

Reklama e sponzorizuar

Linku: https://konsumatori.rks-gov.net/index.php