Disa teknika si të motivoni punonjësit

Motivimi i punonjësve duket i lehtë. Dhe është, në teori. Por ndonëse koncepti i motivimit mund të jetë i drejtpërdrejt, motivimi i punonjësve në situata të jetës reale është shumë më sfidues. Si drejtues, na kërkohet të kuptojmë se çfarë e motivon secilin individ në ekipin tonë dhe t’i menaxhojmë ato në përputhje me rrethanat. Çfarë kërkese sfiduese ka nga udhëheqësit, veçanërisht ata me ekipe të mëdha ose të shpërndara dhe ata që janë të mbingarkuar tashmë me punë.

Udhëheqësit inkurajohen gjithashtu të mbështeten në qasjen e “karrotës dhe shkopit” për motivim, ku karrota është një shpërblim për punën dhe shkopi është pasojë e mosrespektimit të punës. Por kur detyra jonë e vetme si udhëheqës bëhet puna, duke u përpjekur të detyrojmë të tjerët të bëjnë diçka, ka shumë mundësi që ne të jemi të vetmit që do të motivohemi.

Pse të mos konsideroni një mënyrë tjetër për të motivuar punonjësit? Sugjerohet një dialog i ri që përfshin si koncept kryesor faktin se motivimi synon pak bërjen e punëve të shkëlqyera dhe më shumë me të ndjerit mirë për punën. Sa më mirë të ndihen punonjësit për punën e tyre, aq më të motivuar bëhen me kalimin e kohës. Kur largohemi nga metoda tradicionale për të motivuar punonjësit, ne mund të angazhohemi në një dialog të ri dhe kuptimplotë për punën. Ja se si:

Reklama e sponzorizuar

Siguroni kontekst dhe rëndësi. Nuk ka motivim më të fortë për punonjësit sesa të kuptuarit se puna e tyre ka rëndësi dhe është e rëndësishme për dikë ose diçka tjetër përveç një pasqyre financiare. Për të motivuar punonjësit tuaj, filloni duke ndarë kuptimin e punës që ata duhet të bëjnë. Çfarë po bëjmë ne si organizatë dhe si ekip? Pse po e bëjmë? Kush përfiton nga puna jonë dhe si? Si duket suksesi për ekipin tonë dhe për secilin punonjës? Çfarë roli luan secili punonjës në përmbushjen e këtij premtimi? Punonjësit motivohen kur puna e tyre ka rëndësi.

Parashikoni pengesat për të mundësuar progres. Kur kërkoni diçka të rëndësishme nga anëtarët e ekipit, ata padyshim do të hasin pengesa dhe sfida përgjatë rrugës drejt suksesit. Kini parasysh që sfidat mund të ndikojnë në motivim. Jini proaktivë në identifikimin dhe adresimin e tyre. Çfarë mund ta bëjë punën e një punonjësi të vështirë ose të rëndë? Çfarë mund të bëni për të lehtësuar barrën e tyre? Cilat pengesa mund të shfaqen? Si mund t’i rrëzoni? Si mund të qëndroni të angazhuar mjaftueshëm për të parë probleme që vijnë dhe për të pastruar rrugën drejt suksesit? Punonjësit motivohen kur mund të përparojnë pa ndërprerje dhe ngarkesa të panevojshme.

Njihni kontributet dhe tregoni vlerësim. Sado joshëse është të përpiqesh të ndikosh në kënaqësinë e punonjësve me përdorimin e shpërblimeve dhe pasojave, nuk është e nevojshme për motivim të qëndrueshëm. Shumë më i fuqishëm është angazhimi juaj për të njohur dhe pranuar kontributet në mënyrë që punonjësit të ndihen të vlerësuar. Drejtuesit vazhdimisht nënvlerësojnë fuqinë e mirënjohjes për të arritur përpjekjet më të mira të punonjësve. Cilat momente historike janë arritur? Çfarë rezultatesh të papritura ose të jashtëzakonshme janë realizuar? Kush ka shkuar përtej detyrës për të ndihmuar një koleg ose për të përmbushur një afat? Kush i ka ofruar shërbim ose mbështetje të shkëlqyer një klienti në krizë? Kush u identifikua me vlerat tuaja në një mënyrë që jep një shembull për të tjerët? Punonjësit motivohen kur ndihen të vlerësuar dhe njihen për kontributet e tyre.

Kontrolloni motivimin tuaj. Po sikur të keni të gjitha sa më sipër, por ende keni vështirësi të motivoni të tjerët? Ju mund të keni nevojë të vlerësoni motivimin tuaj. Punonjësit janë shumë të aftë për të parë nëse udhëheqësit kanë një lidhje të mirëfilltë me punën. Nëse nuk jeni i angazhuar dhe entuziast për kompaninë tuaj, ekipin tuaj ose punën që bëni, nuk ka gjasa që të jeni një motivues i mirë i të tjerëve. Cilat aspekte të rolit tuaj ju pëlqejnë? Çfarë ju bën krenar për të udhëhequr ekipin tuaj? Çfarë ndikimi mund të keni ju dhe ekipi juaj tek të tjerët brenda dhe jashtë organizatës? Si mund ta përshtasni rolin tuaj për të rritur energjinë dhe entuziazmin tuaj? Punonjësit ndihen të motivuar kur udhëheqësit e tyre janë të motivuar.

Përfundimi është: Mos u mbështetni në metoda dhe truke të vjetruara për të motivuar punonjësit. Flisni me ekipin tuaj për rëndësinë e punës që ata bëjnë çdo ditë. Jini proaktivë në identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve për punonjësit tuaj. Përgëzoni kontributet e punonjësve në mënyra specifike, kuptimplota, rregullisht. Lidheni me motivimin tuaj dhe ndajenii atë lirisht me ekipin tuaj.

HBR