Katër ndërmarrjet publike me bord të ri të drejtorëve

Qeveria e Kosovës një ditë më parë në mbledhjen e rregullt ka miratuar bordet e reja të katër ndërmarrjeve publike.

Emërimi i Bordeve të Përkohshme të Drejtorëve të  Ndërmarrjes Publike është bërë në ndërmarrjen Trepça, Postë, KEK, Infrakos.

Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të  Ndërmarrjes Publike “Trepça” Sh. A. në përbërje:

Reklama e sponzorizuar

Bahri Hyseni, kryesues;

Hekuran Nikçi, anëtar;

Shyqri Kelmendi, anëtar;

Alban Krasniqi, anëtar;

Shyqyri Sadiku, anëtar.

Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve të Ndërmarrjes “Korporata Energjetike e Kosovës/KEK” Sh. A:

Rrezarta Pllana, kryesues;

Bezad Halilaj, anëtar;

Merita Kasapolli, anëtare;

Arbnorë Pula, anëtare.

Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve të  Ndërmarrjes Publike Qendrore “Posta e Kosovës” Sh. A:

Safije Beseni, kryesuese;

Sebahate Krasniqi, anëtare;

Genc Rama, anëtar;

Naim Haliti, anëtar.

Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike Qendrore – Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës “INFRAKOS” Sh. A:

Enis Berisha, kryesues;

Ardita Salihu, anëtare;

Fitnese Ismajli, anëtare;

Afrim Mehmetaj, anëtar.