Shqipëria shtyn gjendjen e emergjencës energjetike deri më 30 qershor 2023

Këshilli i Ministrave në Shqipëri ka vendosur të zgjasë gjendjen e emergjencës energjetike deri më 30 qershor të vitit 2023.

Kujtojmë se gjendja e emergjencës sipas vendimit të mëparshëm përfundonte në fund të këtij viti.

Qeveria miratojë disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 584, datë 8.10.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike”, të ndryshuar.

Reklama e sponzorizuar

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.