Banka Botërore: Rritja ekonomike në Kosovë sivjet do të jetë 3.7%

Banka Botërore

Banka Botërore ka treguar numrat e ekonomisë kosovare të vitit të kaluar për Kosovën dhe ka parashikuar aktivitetin ekonomik për vitin 2023.

Sipas Bankës Botërore, Rritja Reale e GDP-së për vitin që shkoi ishte 3.5%. edhe në vitin 2023 rritja pritet të jetë modeste, 3.7%. investimet do të kontribojnë në këtë aspekt.

Ky është raporti i plotë:

Reklama e sponzorizuar

Sipas Përditësimit Ekonomik të Bankës Botërore për Evropë dhe Azi Qendrore, të publikuar sot, kushtet e tronditjes tregtare të nxitura nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia dhe kriza energjetike e shoqëruar vazhduan të ndikojnë në aktivitetin ekonomik në Kosovë në vitin 2022, por ekonomia tregoi elasticitet. Rritja reale e BPV-së (GDP) shkoi në 3.5 për qind në vitin 2022, e mbështetur nga rritja e konsumit privat dhe eksportit. Inflacioni arriti në nivel rekord, duke kufizuar të ardhurat e disponueshme. Kriza inflacioniste erdhi me një kosto të rëndë fiskale; megjithatë bilanci fiskal është përmirësuar i mbështetur nga ecuria pozitive e të ardhurave.

Rritja e BPV-së pritet të rritet në mënyrë modeste, duke arritur në 3.7 për qind në vitin 2023. Impulsi i konsiderueshëm në konsumin privat dhe eksportet e shërbimeve nga flukset e diasporës gjatë 2021 dhe 2022 pritet të zbehet kundrejt një ngadalësimi të pritshëm të rritjes së BE-së. Kontributi i transfertave të qeverisë për konsumin privat do të jetë gjithashtu më i kufizuar. Megjithatë, një rritje në shpenzimet e pagave publike pas zbatimit të Ligjit të ri për Pagat Publike do të shtojë rritjen e konsumit. Pas regjistrimit të një tkurrjeje reale në vitin 2022, investimet pritet të japin një kontribut pozitiv në rritje në vitin 2023. Një stabilizim gradual i çmimeve ndërkombëtare pritet të rrisë besimin e investimeve.