Shkalla e punësimit në BE arrin kulmin në 75% më 2022

Në vitin 2022, 75% (193.5 milionë) e 20-64-vjeçarëve të Bashkimit Europian ishin të punësuar, përqindja më e lartë e regjistruar, që nga fillimi matjes së serive kohore në 2009.

Shkalla e punësimit ra në 72% në 2020, për shkak të COVID- 19, por u rimëkëmb në 73% në 2021 dhe u rrit më tej me 2 pikë përqindje (percentage points, pp) në 2022.

Ky informacion vjen nga të dhënat për fuqinë punëtore, të publikuara së fundmi nga Eurostat.

Reklama e sponzorizuar

Midis vendeve të BE-së, 11 kishin norma punësimi mbi 78% (një nga tre objektivat e vendosur në planin e veprimit të vitit 2030 të Shtyllës Europiane të të Drejtave Sociale), ku Holanda (83%), Suedia dhe Estonia (të dyja 82%) kishin normat më të larta. Normat më të ulëta u regjistruan në Itali (65%), Greqi (66%) dhe Rumani (69%).

Gratë më të mbikualifikuara se burrat

Në vitin 2022, shkalla e mbikualifikimit në BE ishte 22%, 21% për meshkujt dhe 23% për femrat. Mbi-kualifikimi është kur personat me arsim të lartë janë të punësuar në profesione, që nuk kërkojnë një nivel kaq të lartë arsimimi.

Duke qenë se viti 2023 është Viti Europian i Aftësive (European Year of Skills), këto statistika mund të ndihmojnë për të informuar politikëbërësit, se si njerëzit në BE ia dalin në lidhje me zbatimin e kualifikimeve të tyre.

Ndër vendet e BE-së, shkalla e mbikualifikimit ishte më e larta në Spanjë (36%), e ndjekur nga Greqia dhe Qiproja (secila 32%). Ndërkohë, normat më të ulëta shënuan Luksemburgu (7%), Suedia, Danimarka, Hungaria dhe Çekia (secila 14%).

Në 19 nga 27 vendet e BE-së, gratë kishin nivele më të larta të mbikualifikimit se burrat, me dallimet më të mëdha të regjistruara në Maltë (+11 pp), Qipro (+8 pp), Itali dhe Sllovaki (të dyja +7 pp).

Megjithatë, në tetë vende të BE-së, meshkujt kishin norma më të larta të mbikualifikimit, me dallimet më të mëdha të regjistruara në vendet baltike: Lituani (+5 pp), Estoni dhe Letoni (secila +4 pp). /Eurostat/