Kompanitë kroate përballen me fatura më të larta të energjisë – Rritja shkon deri në 400 përqind

Turbinat me erë

Shoqata Kroate e Punëdhënësve (HUP) i ka kërkuar qeverisë të subvencionojë bizneset për konsumin e energjisë elektrike, pasi çmimet e energjisë elektrike në kontratat e reja të furnizimit u rritën pothuajse 400 për qind.

Shoqata Kroate e Punëdhënësve po kërkon subvencione të energjisë elektrike të ngjashme me modelin e prezantuar për gazin natyror, raportoi Poslovni dnevnik.

Kroacia paraqiti një paketë masash me vlerë 637 milionë euro në shkurt për të kufizuar rritjen e pritshme të çmimeve të energjisë elektrike dhe gazit në përkatësisht 9.6 për qind dhe 20 për qind. Familjet kanë marrë ndihmë për energji elektrike dhe gaz, ndërsa firmat vetëm për gaz.

Reklama e sponzorizuar

Tani HUP thotë se nevojiten subvencione për energji elektrike, veçanërisht për kompanitë ku kostoja e energjisë elektrike tejkalon shitjet dhe rritjen e prodhimit. Tarifa e natës u rrit me 6.5 herë

Për të zbutur ndikimin tek bizneset, duhet të subvencionohet së paku pjesa e kostos së energjisë elektrike që tejkalon raportin aktual të shpenzimeve të prodhimit dhe shitjes së produkteve dhe shërbimeve, tha HUP.

Për shembull, njëra prej kompanive mori një propozim për një kontratë të re nga njësia energjetike Hrvatska Elektroprivreda (HEP) pas skadimit të kontratës së saj trevjeçare. Tarifa e vjetër ditore ishte 0,072 euro për kilovat orë, ndërsa e reja 0,34 euro, një rritje prej gati 400 për qind. Norma e mëparshme e natës ishte 0,037 euro, ndërsa e reja 0,28 euro, një rritje prej 6,5 herë.

Vlen të përmendet se kompanitë kanë marrë kontrata të reja me çmime më të larta që nga tetori; megjithatë, rritja e çmimeve dyshifrore u shfaq vetëm kohët e fundit. Rritja treshifrore ka kërcënuar kompanitë në BiH dhe Serbi, por të dy vendet vendosën kufirin e çmimeve ose kufizuan rritjen. Vende të tjera në rajon, si Bullgaria, Kroacia, Greqia dhe Rumania, futën subvencione.

Tarifat, akcizat, taksat që në çmimin e energjisë elektrike duhet të hiqen

HUP kërkon gjithashtu heqjen e përkohshme të tarifave për rrjetet e shpërndarjes dhe transmetimit, akcizat dhe taksat e tjera që përbëjnë çmimin përfundimtar për konsumatorin.

Është gjithashtu thelbësore të inkurajohen investimet në efiçencën e energjisë përmes zbatimit të shpejtë të thirrjeve publike për stimuj nga plani i rimëkëmbjes dhe elasticitetit për të ndihmuar industritë me burime dhe energji intensive.

HUP vuri në dukje se vendet evropiane po prezantojnë skema për të nxitur investimet në efiçencën e energjisë dhe energjinë e rinovueshme pa thirrje publike të shpallura më parë, por në përputhje me rregulla të përcaktuara qartë. Sipas modeleve të tilla, kompanitë janë të përjashtuara nga pagesa e tatimit mbi të ardhurat dhe kanë të drejtë për subvencione retroaktive, tha HUP./Scan Tv/