Hapet thirrja për mbështetjen financiare të Kuzhinave Popullore

Në kuadër të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve hap sërish thirrjen për mbështetjen financiare të entiteteve që ofrojnë shërbime të Kuzhinave Popullore.
Vlera e mbështetjes për çdo entitet varet nga kapaciteti dhe intensiteti shërbyes i entitetit (maksimum 100 mijë euro për entitet).
70% e mjeteve nga ky financim duhet të përdoren për blerjen e produkteve bujqësore vendore;
28% e mjeteve duhet të përdoren për blerjen e produkteve mbështetëse; dhe
2% e mjeteve mund të përdoren për shpenzime logjistike në realizimin e projektit.
Të drejtë aplikimi kanë organizatat jo-qeveritare dhe entitetet e tjera të cilat zhvillojnë aktivitetin e Kuzhinave Popullore.
Aplikimi bëhet përmes email adresës ma[email protected] dhe do të jetë i hapur deri më 18 nëntor 2022.