Me çfarë çmimesh po tregtohet energjia në bursën shqiptare, ALPEX?

Çmimi mesatar i energjisë elektrike në bursën shqipatre, ALPEX për ditën e sotme është: 68.05€/MWh. Çmimi i pikut është 160.11€/MWh në ora 20:00. Kurse çmimi minimal është 24.36€/MWh i paraqitur në ora 11:00.