KEDS njofton për orarin e ndërprerjes së energjisë elektrike për ditën e sotme

Për shkak të punimeve të domosdoshme për siguri të sistemit, investimeve dhe punëve të palëve të treta, KEDS ka paralajmëruar ndërprerjen e përkohshme të energjisë elektrike në disa lokacione.

Më poshtë orari i plotë i paralajmërimeve nga KEDS për datën 22 Shtator:

Prishtinë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga TS 220/10kV Drenasi do të ndërprehet:
Dalja 10kV Baica (kodi: 16100008) prej orës 09:00 deri në ora 14:00
Vendet: Baincë, Korretic e Ulët, Abri, Tërdevc, Drenas një pjesë dhe Çikatovë e Re.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave konzollave dhe izolatorëve.
2.
Nga NS 35/10 [kV] Koliqi do të ndërprehet:
Dalja 10 [kV] Keqekollë-Hajkobillë (kodi: 14016004) prej orës 08:00 deri në ora 10:00
Vendet: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.
Arsyeja: Shkyçje për siguri- pastrimi i trasesë drunjtë e mëdhenj mbi rrjetin e tensionit të mesëm.
3.
Nga NS 110/10[kV] Prishtina 5 do të ndërprehet:
NS 10/0.4[kV] TS Barileve te Xhamia me (kod: 13000002049) nga ora 10:30 deri në ora 15:30
Vendet: TS Barilevë te Xhamia.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, ndërrimi i shtyllave të tensionit të ulët – zëvendësimi i përçuesve me kabllon ABC.

Reklama e sponzorizuar

Punime në projekte investive
1.
Nga TS 110/10(20) kV Prishtina 6 do të ndërprehen trafostacioet:
TS 10/04 kV TS D3 (kodi: 19100008057) nga ora 09:00 deri ora 17:00
TS 10/04 kV TS D1 (kodi: 19100008031) nga ora 09:00 deri ora 17:00
Vendet: 19.Bulevardi Dëshmorët e Kombit D/2 HY.IV-A/2-15 dhe BB D1 HyrI Nr14
Arsyeja: Projekte investive, ndërrimi i paneleve të tensionit të ulët.
2.
Nga TS 110/10(20) kV Prishtina 6 do të ndërprehet:
TS 10/04 kV TS D9 (kodi: 19100016113) nga ora 09:00 deri ora 17:00
Vendet: 17.Rr.Agim Ramadani nr.13
Arsyeja: Projekte investive, ndërrimi i paneleve të tensionit të ulët.

Prizren

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
Nga TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
Dalja 10kV Shpenadija (kodi: 32000023) prej orës 10:00 deri në ora 15:00
Vendet: Serbica Trepetica, Shpendija, Velezha dhe Caparci.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, revizion i daljes 10kV (shtrëngimi i përçuesve, ndërrim i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar)

Ferizaj

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:
Dalja 10kV Jezerci (kodi: 40042003) prej orës 10:00 deri në ora 15:00
Vendet: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave të tensionit të mesë, konzollave, izolatorëve dhe bartja e rrjetit në shtylla të reja.
2.
Nga TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:
Dalja 10kV Carraleva (kodi: 41046004) prej orës 09:30 deri në ora 14:30
Vendet: Pjesë e Shtimes, Qesta e Reçakut, Reçaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, zëvendësimi i shtyllave të thyera me të rejat, ndërrimi i përçuesve, izolatorëve dhe riparimi i shtyllës.

Punime nga palët e treta
Nga TS 110/35/10kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Fshatrat (kodi: 40000002) nga ora 09:00 deri në ora 11:00
Vendet: Fshati i Vjetër, Dardani, Sojevë, Mirosalë, Bibaj dhe Zllatar.
Arsyeja: Punët që duhet te kryhen sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve teknike.

Mitrovicë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
NS 110/10 [kV] Vushtrria 2
Nga Dalja 10 [kV] Tregu do të ndërprehet:
NS 10/0.4[kV] TSB Nr.5 (Kodi: 73000002002) prej orës 10:30 deri në ora 14:00
Vendet: një pjesë e rr. Bajram Curri, lagjja afër Radio Vicianumit.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, ndërrimi i panelit të dëmtuar dhe punimi i kokave kabllovike.

Gjakovë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
Nga TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:
Dalja 10kV Shkoza (kodi: 82000009) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
Vendet: CONDOR SH.P.K., ” KOSOVA-PACK ” SH.P.K., MULLIRI NPT”VETONI”,ODS-METAL, ” GENDER ” SH.P.K., N.T.SH,,PISTA”, Rr.486 Xhelal Hajda-Toni, Rr.497 Shkelzen Krasniqi, Rr.498 Xhevat e Alajdin Elshani
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, vendosja, montim – demontim i shtyllave të dëmtuara.

Punime në projekte investive
Nga TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Pataqani (kodi: 82000001)nga ora 09:00 deri në ora 17:00
Vendet: fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak dhe Zatriq.
Arsyeja: Projekte investive, ndërrimi i konzollave, ngritja e shtyllave dhe shtrirja e përçuesit në projektin LOT 41 – Pataçani.

Gjilan

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
Nga TS 110/35/10 kV Vitia do të ndërprehen trafostacionet në stabiliment për Binqë:
TS 10/04 kV Kabash-te Kisha (kodi: 61067003063) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Buzovik- te Bilalli (kodi: 61067003064) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Kabash – Blind (kodi: 61067003075) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Kabash – Kulla(kodi: 61067003076) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Binqa (kodi: 61067003078) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Shushet (kodi: 61067003079) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Buzovik te Bilalli (kodi: 61067003080) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Debëlldeh – hyrje (kodi: 61067003081) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Debëlldeh – Hasani (kodi: 61067003082) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Arena Sport (kodi: 61067003083) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Binqa e Re (kodi: 61067003084) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Kabash – te Varreza (kodi: 61067003087) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Debëlldeh-Qendra e skijimit (kodi: 61067003088) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
TS 10/04 kV Islam Ferat Hyseni, Hidrocentrali te Shushtë (kodi: 61067003351) prej orës 10:30 deri në ora 15:00
Vendet: fshatrat: Kabashi, Binca, Shushtë, Buzoviku, Dëbellde dhe Hidrocentrali te Shushtë.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave te drurit te kalbura me shtylla te reja te druri.