Rritet për 18 për qind numri i përfituesve nga skema e pensioneve të moshës

Është rritur për 18 për qind numri i përfituesve nga skema e pensioneve bazike të moshës, ndërsa numrit të familjeve përfituese nga skema e ndihmës sociale ka rënë për 15 për qind.

Kështu thuhet në raportin “Statistikat e Mirëqenies Sociale, gusht 2023”, prezantuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) duke shtuar se deri në këtë periudhë kanë përfituar 20 mijë e 810 familje nga skema e ndihmës sociale.

“Në muajin gusht 2023, nga skema e ndihmës sociale kanë përfituar 20,810 familje me gjithsej 81,903 anëtarë, ku krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak që ishte 24,627 familje me gjithsej 97,124 anëtarë, vërehet një rënie e numrit të familjeve përfituese nga kjo skemë për 3,817 persona ose 15.5 për qind”, thekson ASK-ja.

Reklama e sponzorizuar

Aty thuhet se rritje të përfituesve kishe edhe te personat paraplegjik dhe tetraplegjik.

Në muajin gusht 2023, krahasuar me muajin gusht 2022 kishte rritje të përfituesve nga skema e pensioneve bazike të moshës me 18.1 për qind, skema për pensionet e personave paraplegjik dhe tetraplegjik me 16.1 për qind, skema për mbështetje materiale familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara me 14.7 për qind dhe skema e pensioneve për Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK) me 10.7 për qind”, vijon ASK.

Numri i përfituesve nga skemat pensionale dhe skemat e tjera të mirëqenies sociale | Burimi: ASK

“Skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara me 7.1 për qind, skema e pensioneve kontribut-paguese të moshës me 5.6 për qind, skema e kompensimit për punëtorët e arsimit që punuan gjatë vitit shkollor 1990/1991 deri në vitin shkollor 1998/1999 me 5.3 për qind, skema e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës (TMK) me 2.8 për qind dhe skema për veteranët e luftës me 0.2 për qind”, shton raporti.

Krahasuar me një vit më parë, po ashtu ka pasur rënie të përfituesve në disa nga skemat e pensioneve.

“Në muajin gusht 2023, krahasuar me muajin gusht 2022, kishte rënie të numrit të përfituesve nga skema për pensionet e Trepçës me 18.6 për qind, skema për pensionet invalidore me 18 për qind, skema për pensionet familjare me 9.6 për qind, skema për familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës me 1.6 për qind dhe skema e kompensimeve për personat e verbër me 0.2 për qind”, përfundon ASK. /Telegrafi/