ZRrE-ja nuk arrin të inkasojë borxhin nga Termokos

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike ka shqyrtuar raportin e auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRrE) për vitin 2022.Në raportin e auditimit të paraqitur nga deputetja e AAK-së, Albana Bytyçi doli më pah tri parregullsi në ZRrE.

Sipas saj, në raport potencohet se ZRrE-ja nuk ka inkasuar taksat vjetore për disa vite nga ndërmarrja publike në Prishtinë, Termokos, nuk e ka bërë regjistrimin e pasurisë për vitin 2022 dhe po ashtu nuk është përdorur sistemi E-pasuria.

“Sipas konkluzionit tonë transaksionet e kryera në procesin e ekzekutimit të buxhetit të ZRrE-së kanë qenë në të gjitha aspektet materiale në pajtueshmëri me kriteret e përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare”, tha ajo.

Reklama e sponzorizuar

Në arsyetimin e tij, drejtori i bordit të ZRrE-së, Ymer Fejzullahu, tha se borxhi i Termokosit është gjatë viteve 2009-2012, që sipas tij në atë periudhë gjendja financiare e ngrohtores së kryeqytetit ka qenë e keqe.

Ai arsyetoi edhe mos regjistrimin e pasurisë për vitin 2022 të ZRrE-së dhe po ashtu mospërdorimin e sistemit “E-pasuria” që është theksuar në raportin e auditorit.

“Gjatë vitit 2022, ZRrE-ja ka pasur të hyra rreth 1 milion e 174 mijë euro, prej të cilave vetëm 708 mijë euro janë shpenzuar nga ana e ZRrE-së, ndërsa mbi 400 mijë euro janë kthyer në buxhetin e Kosovës. Për me përshkruar shumë shkurt ky buxhet 700 mijë euro ka pasur paga dhe mëditje në 92 për qind, pasi dihet që ZRrE-ja ka qenë më dy anëtarë të bordit jo të kompletuar. Mallra dhe shërbime janë 97 për qind, ndërsa shpenzimet komunale varet nga taksat komunale…Ne kemi pranuar këto tri gjetje të cilat kanë qenë nga ana e auditorit. Një prej gjetjeve ka qenë mos regjistrimi i pasurisë. Pasi investimet që janë realizuar 99 për qind janë në IT dhe arsyeja kryesore që s’janë regjistruar është se ju e dini që ka pasur një keqpërdorim në Ministrinë e Financave dhe ajo shtrënguar procesin e qasjes”, tha ai.

Megjithatë, deputetja e LVV-së, Mirlinda Tishukaj-Sadiku, tha se ZRrE-ja është dashur të merr veprime ligjore për inkasimin e borxhit nga Termokos.

“Tash kompania është në gjendje më të mirë financiare, pasi këtë vit po i shtohen edhe 40 mijë konsumatorë dhe të hyrat do të jenë më të larta. Borxhi është borxh, pavarësisht rënies dhe ngritjes financiare. Besoj se ligjërisht jeni të obliguar për të çuar rastin në gjykatë apo tek përmbaruesi privat”, tha ajo.

Në anën tjetër, deputetë të tjerë nga mazhoranca i dhanë mbështetje bordit të ZRrE-së, derisa potencuan se disa nga parregullsitë e paraqitura nga auditori janë më shumë teknike.

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike ka shqyrtuar raportin e auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRrE) për vitin 2022.

Në raport të auditimit të paraqitur nga deputetja e AAK-së, Albana Bytyçi doli më pah se auditori ka theksuar tri parregullsi në ZRrE.

Sipas saj, në raport potencohet se ZRrE-ja nuk ka inkasuar taksat vjetore për disa vite dhe nuk e ka bërë regjistrimin e pasurisë për vitin 2022.

Mirëpo këtë të fundit e arsyetoi drejtori i bordit të ZRrE-së, Ymer Fejzullahu me krizën energjetike, derisa tha se mosinkasimi i taksës vjetore është për Termokosin.