JETËGJATËSIA NË KOSOVË 1909-2016

Sipas Bankës Botërore, jetëgjatësia në Kosovë gjatë sundimit të Perandorisë Osmane (1909) vlerësohet të ketë qenë rreth 36.2 vjet. Si arsye përmendet mungesa e industrializimit, ushqimit, dhe sistemi shëndetësor.

Në vitin 2016 mesatarja e jetëgjatësisë ka arritur në 71.6 vjet.