Si prodhohet një kartëmonedhë shqiptare?

Krijimi i një kartëmonedhe të re është një proces kompleks dhe i vështirë, i cili kërkon përmbushjen e disa qëllimeve të ndryshme dhe shpesh të kundërta.

Kjo sepse një kartëmonedhë nuk përfaqëson vetëm një mjet pagese, por edhe një vepër arti.

Përgjithësisht projektimi dhe prodhimi i kartëmonedhave kërkojnë studime të thelluara.

Reklama e sponzorizuar

Portretet dhe simbolet kombëtare kanë qenë, tradicionalisht, elementet kryesore të dizanjimit të tyre.

Përvoja ka treguar se publiku mund të dallojë më lehtësisht kartëmonedhat e falsifikuara, kur elementet e indinjuara në to janë portrete. 

Detajet në linkun më poshtë:

https://www.bankofalbania.org/Botime/Si_prodhohet_nje_kartemonedhe_shqiptare.html