A e dini se sipas ligjit produktin e blerë mund ta ktheni edhe pas dy javësh?

Në Kosovë, shumë tregtarë po bëjnë promocione të ndryshme, sipas të cilave produktet e blera nëpër dyqanet e tyre nuk kthehen më.

E kjo është plotësisht në kundërshtim me Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit, i cili përcakton se qytetarët kanë të drejtë kthimi deri në 14 ditë, përkatësisht dy javë të plota nga data e blerjes së produktit.

Mbrojtësit e Konsumatorëve, përmes një postimi në faqen e tyre në Facebook, kanë njoftuar qytetarët se në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorëve, ata mund të kthejnë produktet madje pa dhënë asnjë sqarim për shitësin, në një afat prej 14 ditësh nga blerja.

Reklama e sponzorizuar

“Ligji specifikon që produktet mund të kthehen pa dhënë asnjë sqarim në afat prej 14 ditësh nga koha e blerjes se produkteve”, thuhet në postim.

Mirëpo, ata paralajmëruan gjithashtu qytetarët që të kenë kujdes para se t’i blejnë produktet.

Ata rekomanduan që së pari duhet të lexohen termat e kontratës se kush i bart shpenzimet e postës, ose nëse ju obligoheni të paguani ndonjë kosto shtesë, gjithmonë para blerjes. /Buletini Ekonomik/

Për më shumë detaje, lexojeni Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit këtu: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=16551