Tri ndërmarrjet e mëdha publike “nën llupën” e auditorëve të shtetit