VIDEO: Ku qëndrojnë kosovarët me edukim financiar? Sa i njohin ata konceptet thelbësore financiare?