5 cilësitë e sipërmarrësve superiorë

Nëse jeni dikush, biznesi i të cilit nuk është aty ku dëshironi të jetë ose jeni i frustruar nga një pengesë e fundit, mos e shihni këtë si një listë të gjërave që ju mungojnë. Merr zemër, sepse numri një në listë është…

1. Gatishmëria për të dështuar

Të kesh frikë të dështosh është një gjendje e zakonshme. Mund të lidhet me edukimin, rivalitetin e vëllezërve apo motrave, bullizmin ose një sërë traumash të tjera. Ka të bëjë me ndriçimin e një drite mbi pamjaftueshmëritë tona të perceptuara.

Reklama e sponzorizuar

Ne i frikësohemi dështimit sepse, edhe pse ai nuk sjell më vdekje të mirëfilltë, ne perceptojmë kërcënimin e “vdekjes sociale”. Ne shqetësohemi se do të dëbohemi për shkak të mungesës së dobisë dhe vlerës sonë. Por si sipërmarrës, ne duhet të jemi të gatshëm të dështojmë. Ne nuk e dimë se çfarë ka në anën tjetër. Siç kanë treguar ngjarjet e fundit botërore, askush nuk e di këtë. Ne duhet të marrim maksimumin dhe të mësojmë nga ajo që nuk funksionon. Dështimi është një dhuratë. Çdo sipërmarrës jo vetëm që është rehat me këtë nocion, por ata e përqafojnë atë. Sipërmarrësit e kuptojnë se është pjesë e udhëtimit.

Shumica e ideve dhe sipërmarrjeve dështojnë. Nëse nuk po dështoni, nuk po e bëni siç duhet!

2. Të menduarit kritik

Ashtu si tipari i parë, të menduarit kritik u mundëson sipërmarrësve të çlirohen nga mentaliteti i tufës. Kjo është aftësia për të vlerësuar informacionin dhe për ta gjykuar atë në bazë të meritave të tij përpara se të veprohet sipas tij.

Falë dëshirës tonë të fortë për të qëndruar me një fis; nuk na pëlqen të shkojmë kundër rrjedhës. Është më e lehtë të dyshojmë në gjykimin tonë sesa të vëmë në dyshim grupin. Pra, ne marrim rrugën e rezistencës më të vogël.

Kjo është arsyeja pse është kaq e lehtë të përfundosh në një punë 9-5, të jesh i paplotësuar në mënyrë krijuese dhe të ndihesh sikur nuk po krijon një impakt.

Çdo sipërmarrës është i aftë në vlerësimin e informacionit. Ata kanë një instinkt për të që i besojnë qartësisë së vizionit duke i udhëhequr drejt qëllimit të tyre. Ndjekja e tufës zakonisht nuk do t’ju çojë atje ku dëshironi të jeni. Të menduarit në mënyrë kritike dhe të pavarur po.

3. Qartësia e vizionit

Mungesa e lidhjes me rezultatin tenton të pengojë shumicën e njerëzve kur nisin një sipërmarrje të re. Ata nuk kanë ndërtuar mjaftueshëm një lidhje emocionale për të arritur atë që thonë se duan, kështu që humbasin lidhjen me të. Kjo manifestohet në mënyra të ndryshme.

Zakonisht, sjelljet vetë-sabotuese zvarriten ngadalë në mendjet tona. Kjo është për shkak se subkoshienca jonë lufton ndryshimin që ndërgjegjja jonë dëshiron të sjellë. Ajo ka frikë nga ndryshimi, sepse përfaqëson të panjohurën dhe dëshiron të qëndrojë pranë sigurisë.

Çdo sipërmarrës ka krijuar një vizion të qartë për atë që dëshiron të arrijë. Ata mund të lidhen emocionalisht me të dhe të përcaktojnë se si do të ndihen kur të arrijnë qëllimet e tyre.

4. Rezultati mbi veten e tyre

Friedrich Nietzsche ka thënë: “Ai që ka një arsye mjaft të fortë, mund të durojë pothuajse çdo mënyrë”. Ajo që e veçon një sipërmarrës është besimi i tyre i plotë dhe lidhja emocionale me rezultatin e dëshiruar. Ata e dinë se gjithmonë do të lëvizin drejt këtij qëllimi, pavarësisht nga pengesat.

Si? Për shkak se ata kanë fuqi të mjaftueshme mbi veten e tyre, mendimi për të mos përparuar gjithmonë drejt dëshirave të tyre është më i dhimbshëm sesa të heqësh dorë. Të armatosur me këtë dëshirë, ata janë të pandalshëm. Asgjë nuk do t’i pengojë.

5. Komunikimi i fortë

Çdo sipërmarrës e di se ka nevojë për të tjerët për të pasur sukses, kështu që ata kërkojnë të rrethojnë veten me njerëz në pozicione që do të donin të imitonin.

Pa aftësi të mira komunikimi, është e pamundur të krijoni një objektiv të saktë për të tjerët. Nëse dëshironi që të tjerët të kuptojnë pasionin, forcën dhe ndikimin tuaj, ju duhet ta komunikoni këtë.

Është kaq e lehtë që gjërat të zbërthehen shpejt ndërsa prezantoni më shumë njerëz me një kompani ose kauzë. Kjo është arsyeja pse komunikimi i fortë është një cilësi që çdo sipërmarrës duhet të zotërojë.

/entrepreneur