KUJDES: Kjo informatë është shumë më rëndësi kur e mbyllni kredinë në bankë

Me Ligjin e ri për Mbrotjen e Konsumatorit, nga viti i kaluar, klientët e bankave në Kosovë kanë përfituar një lehtësi me rastin e mbylljes së kredisë.

Tash e tutje, kur e mbyllni kredinë para kohe në një bankë, do të paguani vetëm 1 për qind të principalit (kredisë së mbetur).

Kjo vlen për rastet kur afati i kredisë së mbetur është më shumë se 1 vit. Ndërkaq kur është më pak së 1 vit, atëherë do të paguani vetëm 0.05 për qind të principalit.

Reklama e sponzorizuar

Kjo informatë është më rëndësi pasi jo gjithherë bankat u përmbahen dispozitave ligjore në fuqi. /Buletini Ekonomik/