Edukimi Financiar: Dallimi mes normës nominale dhe efektive të interesit

Në Ligjin e ri për mbrojtjen e konsumatorëve janë bërë ndryshime dhe plotësime të rëndësishme rreth marrëveshjeve të kredive për konsumatorë, thuhet në analizën e Institutit “GAP”, “Mbrojtja e konsumatorëve në sektorin bankar”.

Por, përveç rregullimit ligjor, edukimi financiar i qytetarëve, konsiderohet thelbësor.

Studimet në vende të ndryshme tregojnë se edhe njerëzit që janë më të shkolluar dhe me të ardhura të mira kanë problem për të kuptuar konceptet financiare.

Reklama e sponzorizuar

Sipas anketës se GAP-it, kosovarët nuk janë të njoftuar sa duhet me shërbimet bankare.

Shumë prej tyre hyjnë në obligime në banka pa i pasur infomatat e duhura rreth këtyre shërbimeve.

Anketa e GAP nxjerr në pah se në Kosovë rreth 35% e klientëve bankarë ngatërrojnë dallimin në mes të normës nominale të interesit dhe normës efektive të interesit.

Por cili është dallimi mes tyre?

Norma nominale e interesit është norma që ceket nga banka si normë e interesit në kontratë. Për shembull, banka mund të thotë se pagesa e interesit për një kredi është 10%. Kjo është norma që bankat zakonisht e theksojnë në reklamat e tyre. Por sapo të përfshihen edhe shpenzimet e tjera që lidhen me një kredi, norma “efektive” e interesit që një klient do të paguajë për kredi mund të jetë tejet e ndryshme nga ajo që është deklaruar si “normë nominale e interesit” e një kredie.

Kështu Norma Efektive e Interesit me fjale te tjera është totali i kostos së kredisë (interesi, komisionet lidhur me marrjen e kredisë, etj.). /Buletini Ekonomik/