Dhoma e Tregtisë mban Kuvendin e punës, tregon ligjet që duhet domosdoshmërisht të ndryshohen

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë ka mbajtur Kuvendin e Punës ka kanë folur për raportin financiar, planifikimin e buxhetit si dhe paraqitën problemet aktuale me të cilat komiteti i biznesit është duke u ballafaquar, përfshirë këtu edhe infrastrukturën ligjore.

Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Kosovë, Skënder Krasniqi ngriti edhe sfidën e largimit të qytetarëve të kualifikuar si rezultat i mungesës së sigurimit të familjes me paga të ulta, sigurimit shëndetësor dhe sigurimit në rast të mbetjes e/i papunë, e që pritet të shkaktojnë dëme pothuajse të pariparueshme.

Krasniqi ritheksoi kërkesat e domosdoshme të ndryshimeve të ligjeve si: Ligji i punës, Ligji për Tregti të Brendshme, ulja e TVSH në ushqim në 5%, ulja e TVSH në 6% për akomodim në Hoteleri, përkrahja me 10% e prodhimeve vendore në blerje në markete, përkrahje me 10% në eksport për prodhimet që ne i eksportojmë, përkrahje në rritjen e numrit të të punësuarve dhe krijimi i një oferte reale për investime, përmirësimi i politikave fiskale si pagesa e TVSH-së në inkasim dhe brenda vendit, e jo në Doganë, krijimi i produkteve strategjike në bujqësi dhe riorientimi i grandeve dhe subvencioneve si rezultat i kësaj, krijimi i një strategjie reale të zhvillimit ekonomik, e cila i mungon Qeverisë në orientimin e investimit të bizneseve etj.

Reklama e sponzorizuar

Krasniqi potencoi se përmirësimin i këtyre ligjeve mundëson që të punojnë më shumë dhe në mënyrë më të lehtë.

Drejtoresha Ekzekutive e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Kosovë, Zana Beqiri tha se plani për vitin 2024 është një plan ambicioz.

Ndërsa, prezantimi i Raportit financiar të DHTIK është bërë nga Sekretari i Bordit, Shyqiri Bytyqi i cili njëkohësisht shfrytëzoj rastin të diskutojë me përfaqësuesit e bizneseve disa nga barrierat të cilat po ju paraqiten me legjislacionin në fuqi, duke vënë theksin veçanërisht tek ndryshimet në Ligjin për Administrimin e Procedurave Tatimore.

Eksperti Ligjor i Dhomës së Tregtisë, Mazllum Baraliu potencoi se DHTIK me impute nga bizneset ka përcjellë me kohë rekomandimet të cilat është dashur të inkorporohen në Ligjin për Administrimin e Procedurave Tatimore.

Përgjatë këtij Kuvendi është bërë edhe propozimi për anëtarë të ri të Bordit, ku me shumicë votash pro është miratuar propozimi që Agon Makolli nga biznesi “Rikon” dhe Aida Selimi nga biznesi “Link Insurance”, të jenë pjesë e Bordit të DHTIK.

Në Kuvend u bë po ashtu edhe diskutimi me anëtarët, të cilët patën mundësinë që të ngrisin çështjet të cilat paraqesin barriera në punën e tyre të përditshme.