Komisioni për Buxhet ratifikon dy marrëveshje ndërkombëtare, vlera e tyre mbi 100 milionë euro

Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere, ka ratifikuar dy marrëveshje ndërkombëtare në vlerë prej 104 milionë euro.

Marrëveshja e parë ka të bëjë për Investime për Projektin Energjia diellore në KEK-Porta Globale si dhe Marrëveshja për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar.

Ministri i Financave, Hekuran Murati, tha se Marrëveshja e Kredisë mes Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin Energjia diellore fotovoltsike në KEK-Porta Globale mundëson harmonizimin e legjislacionit të brendshëm me atë të Bankës.

Reklama e sponzorizuar

“Ratifikimi i kësaj marrëveshje do të mundësojë harmonizimin e legjislacionit të brendshëm me atë te Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, nga e cila si anëtare përfiton financiarisht për realizimin e projekteve që shpesh shërbejnë për te përputhur me standardet dhe legjislacionin e BE-se. Amendamenti i Marrëveshjes fshin Seksionin 3 të Nenit III të Marrëveshjes për Bankën Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim. Ky seksion qe kufizonte Bankën nga hyrja në garanci, huamarrje ose hua te drejtpërdrejta shuma e cilat nuk mund të tejkalonte një për qind të kapitalit te Bankës”, tha Murati./EO/