Modernizimi i turbinave në termocentralin “Kosova B” pritet të kushtojë 56.5 milionë euro

Foto: Termocentrali Kosova B-KEK

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), këtyre ditëve pritët të nënshkruajë një kontratë shumë të madhe. Kontrata e cila do të jetë në një vlerë prej 56.5 milionë euro do të realizohet me negocim pa publikimin e njoftimit për kontratë.

“Modernizimi i turbinave B1 dhe B2 të Termocentralit Kosova B”. Kështu quhet kontrata që do të lidhet në mes të KEK-ut dhe “GE Steam Power Service France Representative Office in Kosovo Dega në Kosovë”.

Në njoftimin për ‘dhënie të kontratës’ nuk është përcaktuar se sa kohë do të zgjasin punimet.

Reklama e sponzorizuar

Vlera e parashikuar e kontratës nga ana e KEK-ut ka qenë 55,100,000.00 euro, por kompania e involvuar në negocim nuk e ka pranuar këtë shumë, andaj KEK-u duke ka qenë e detyruar që të rrisë vlerën aq sa ka thënë kompania e cila ka qenë e vetme në konkurrencë. Palët janë marrë vesh për një çmim prej 56,522,000.00 euro. Pra, rreth 1.4 milion euro më shumë se parashikimi i Korporatës.

Sipas përshkrimit të lëndës së kontratës punët që do të kryhen do të jenë: Modernizimi i turbinave përfshin komplet rekonstruktimin e turbinës se presionit të lartë (TPL) dhe turbinës së presionit të ulët (TPU) ndërsa turbina e presionit të mesëm (TPM) do t’i nënshtrohet riparimit të zakonshëm kapital të saj.

KEK-u në vazhdimësi ka probleme me turbinat e termocentraleve dhe çdo herë në riparime kontraktohet me negocim kompania e lartpërmendur.

Divizioni i Termocentralit “Kosova B” përbëhet nga dy njësi gjeneruese të njohura si njësia B1 dhe B2. Projekti dhe dizajni i këtij termocentrali është bërë nga një kompani evropiane që në atë kohë quhej “STEIN INDUSTRIE”.

Pajisjet kryesore të këtij termocentrali janë të prodhuara po ashtu nga kompani të njohura evropiane, p.sh: Turbogjeneratori (Turbina) nga kompania “MAN” që më pas është transferuar në ALSTOM GmBH.

– Gjeneratori elektrik nga kompania ALSTOM POWER SERVICE nga Franca.– Sistemi i kontrollit dhe komandës (DCS – P320) është nga kompania ALSTOM POWER SERVICE nga Franca.

Dy operatorëve ekonomik GE Power dhe Alstom Power Services edhe pse janë entitete të ndara, realisht janë kompani të lidhura pasi GE Power ka në pronësi kompaninë Alstom Power Services.

Andaj, edhe zyrtarë të KEK-ut më herët kanë thënë se kanë qenë të detyruar të lidhin kontratë të negociuar me “GE Power AG” meqë ata janë prodhuesit e turbinës.

“Alstom Power Service -Representative Office in Kosovo”, ka marrë shumë kontrata me negocim nga KEK. Pra, ‘ALSTOM’ është prezent në Kosovë në vazhdimësi që nga viti 1979 pasi që është kompani projektuese e Termocentralit Kosova B, ndërsa në varësi të marrëveshjeve kontraktuale në TC-B gjendet që nga viti 1983/4, nga kur ky termocentral është lëshuar në punë. /Kosovo.energy/