BQE paralajmëron bankat evropiane: Do të pësoni goditje nëse fondet kanë probleme

Bankat kryesore të Eurozonës mund të goditen nëse klientët e tyre financiarë, të tillë si fondet, siguruesit dhe shtëpitë e kleringut, tërheqin depozitat e tyre ose përballen me probleme, paralajmëroi Banka Qendrore Europiane.

Studimi i BQE-së shqyrtoi rrezikun e përhapjes nga të ashtuquajturat banka hije — të tilla si fondet dhe kompanitë e tjera financiare që ofrojnë fonde në një formë ose në një tjetër — te huadhënësit tradicionalë dhe anasjelltas.

Studimi zbuloi se ekspozimi si për sa i përket aktiveve bankare, si huatë, ashtu edhe për detyrimet, si depozitat, ishte i përqendruar në 13 huadhënësit kryesorë të eurozonës, duke përfshirë tetë bankat e saj të rëndësishme globalisht.

Reklama e sponzorizuar

Rreziku më i madh që identifikoi ishte se bankat në hije tërhoqën fondet e tyre nga bankat, si depozitat dhe marrëveshjet e riblerjes. Këto përbëjnë 13% të të gjitha detyrimeve të bankave tradicionale – ose më shumë për bankat më të mëdha.

Kjo mund të ndodhë nëse bankat në hije, ose ndërmjetësit financiarë jo-bankë, do të goditeshin vetë nga flukset dalëse ose do të humbisnin besimin në një bankë.

BQE shpjegoi se ky financim mund të jetë shumë i ndjeshëm ndaj cilësisë së kredisë së bankave marrëse dhe mund të përforcojë presionet e financimit me të cilat përballen bankat nëse qëndrueshmëria e bazave të tyre vihet në dyshim.

Kanalet e tjera të përhapjes përfshinin shitjet e detyruara të aktiveve nga bankat në hije, të cilat do të shkaktonin humbje në bankat tradicionale sepse portofolet e tyre shpesh mbivendosen ose janë të ndërlidhura, shtoi BQE. Sipas saj shqetësimi ndaj huadhënësve të rëndësishëm sistemikë do të shkaktonte gjithashtu probleme për bankat në hije.

Nëse një ose një grup i këtyre – bankave do të ishte nën presion apo në një situatë të vështirë, ndoshta do të kishte pasoja të konsiderueshme në drejtim të aftësisë së pjesëve të rëndësishme të sektorit për të menaxhuar likuiditetin dhe rreziqet e tregut. BQE, e cila përdori të dhëna konfidenciale që mori në rolin e saj si mbikëqyrësi kryesor bankar i zonës së euros, nuk përmendi asnjë emër në raport.

Bankat globalisht të rëndësishme sistemike të eurozonës janë BNP Paribas, Deutsche Bank, Credit Agricole, ING, Santander, Societe Generale dhe UniCredit. /Scan tv/