Çka duhet të keni për të pasur më shumë gjasa për t’u punësuar në Kosovë?

Anketa STEP e Bankës Botërore, me punëdhënës dhe amvisëri, ka gjetur se gjasa më të mëdha për punësim në Kosovë kanë ata që kanë më shumë: përkushtim, stabilitet emocional, ambicie, shprehi leximi dhe përdorimi të kompjuterit gjatë kohës së lirë.

E çka duhet të keni për të pasur më shumë gjasa për pagë më të lartë në Kosovë?

Ambicie, shprehi leximi në punë, pavarësi në kryerje të punëve, të shpenzoni kohë duke zgjidhur probleme dhe më shumë vite shkollim. /Buletini Ekonomik/

Reklama e sponzorizuar